HULK Rijeka: CentOS mirroran na Sveučilištu u Rijeci

Jedna od stvari koja osoba u svijetu slobodnog softvera primijeti relativno brzo nakon ulaska u zajednicu je sudjelovanje brojnih sveučilišta i instituta diljem svijeta u distribuciji softvera (ali i ne samo njih, tu su i brojne IT kompanije koje koriste distribuciju slobodnog softvera kao svojevrsni “stress test” vlastite mrežne infrastrukture). Za ilustraciju sudjelovanja sveučilišta, lista mirrora projekta GNU ima niz servera na .edu domeni unutar SAD-a. Za ocijeniti situaciju van SAD-a se treba malo više potruditi, ali lako se vidi brazilsko Sveučilište u Campinasu, finski FUNET (ekvivalent hrvatskog CARNet-a), grčko Sveučilište u Kreti, nizozemsko Sveučilište u Twenteu i brojna druga.

Sveučilišta prvo trebaju za vlastite istraživače i studente mjesto gdje se može brzo i lako preuzeti softver, a zatim, obzirom da su veliki broj njih javno financirana, mogu ponuditi i lokalnoj zajednici istu uslugu. Potaknuto stranim primjerima i na poticaj autora ovog teksta, Sveučilište u Rijeci odnedavno nudi drugi mirror za CentOS u Hrvatskoj, koji uključuje i pakete za alternativne procesorske arhitekture.

<iframe frameborder=”0″ height=”274″ scrolling=”no” src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Finf.uniri%2Fposts%2F1519708868068588&amp;width=500″ style=”border: none; overflow: hidden;” width=”500″></iframe>

Kako nas veseli svaka inicijativa koja slobodni softver čini dostupnijim, pozdravljamo mirroranje bilo kojeg projekta slobodnog softvera u Hrvatskoj, a naročito popularne Linux distribucije kao što je CentOS.


Source From: fedoraplanet.org.
Original article title: HULK Rijeka: CentOS mirroran na Sveučilištu u Rijeci.
This full article can be read at: HULK Rijeka: CentOS mirroran na Sveučilištu u Rijeci.

Advertisement


Random Article You May Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*